Tavateenus
Kaup korjatakse kokku järgmise päeva jaotusega üle Vabariigi


Kiirteenus
Veok sõidab üle Eesti kilomeetri alusel ainult konkreetse kliendi saadetisega


Jaotusteenus
Kauba laadimine laost ja jaotamine Tallinnas või üle Vabariigi.
Kauba korje erinevatest punktidest ja toomine ühte mahalaadimise keskusesse


Ekspress
Kiire veoteenus Tallinnas ja Harjumaal.