Tallinnas
Jaotusvedu 95.- stop

Tavaline kaubavedu 275.- tund

Loetakse ainult täistunde.

Linna piirist:
Kaubavedu 6.- kuni 7.-/km

Hind sõltub kauba veo tihedusest. (s.t kui vedu toimub ainult korra nädalas, on hind kõrgem, kui aga iga päev, on hind madalam.)